English - Luganda thematic dictionary

Bisangiddwa ku Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mathematics[kyusa | edit source]

 • Ekibalangulo → mathematics
 • Ekibalo / Essomakubala → mathematics
  • Namba → number
   • Namba eza kibazo → cardinal numbers
   • Namba ezibala → counting numbers
   • Namba eza ndagakifo → ordinal numbers.
   • Namba eza ndagalinnya → nominal numbers
   • Namba enzijuvu → whole numbers
   • Kibalirampuyibbiri / Yintegya → integers
   • Namba ez’ensibo → natural numbers
   • Namba za kyegabanya → even numbers
   • Namba eza kigaanira → odd numbers
   • Emikutule /Emwenkutule → fractions
   • Namba ez’omugerageranyo → rational Numbers
   • Namba ezitali za mugerageranyo → irrational Numbers
   • Namba Zennyini → real numbers
   • Namba Ez’omuteeberezo → imaginary Numbers
   • Namba za kyebiriga → square numbers
   • Namba za kyesatuza → cube numbers
  • Nambiso → numeral
  • Ekikunizo → mathematical problem/question
  • Omweyoleko → mathematical expression
  • Okusonjola → to simplify
  • Okubalangula → to calculate
  • Okubalanguza → to solve
  • Okubaza → to compute, solve or to calculate
  • Ekibazo → solution to a mathematical problem
  • Ekibalanguzo → formula
  • Omubalanguzo → mathematical operation
  • Essomampimo → geometry a study of dimensions
  • Essomankula → geometry as a study of shapes
  • Essomampuyisatu → Trigonometry
  • Essomampimo or Ebyempimo → Geometry, Study of Geometry
 • Essomampimo → Geometry, the study of dimensions
 • Essomankula → Geometry, the study of mathematical shapes
 • Essomabigoberero → Algebra

Geography[kyusa | edit source]

 • Essomansi → Geography
 • Afirika → Africa
 • Yuganda → Uganda
 • Buyonaani → Greece
 • Girimane → Germany
 • Budaaki → Germany
 • Bulaaya → Europe
 • Buturuki → Turkey
 • Bupoolo → Poland
 • Essomansi ey'abantu → human geography
 • Essomansi ery’endabiko → physical geography
 • Nampewo → atmosphere
 • Entabampewo → atmosphere
 • Entabamazzi → hydrosphere
 • Entababulamu → biosphere
 • Entabamazinga → geosphere

Geology[kyusa | edit source]

 • Esomanjazi → Geology
  • Essomamagombegansi → Geology
  • Essomabyazira → Exogeology
  • Essomamazzimumagombe → Hydrogeology
  • Essomaminero → Mineralogy
  • Essomabuyinja → Gemology

Biology[kyusa | edit source]

 • Essomabiramu/Essomabulamu → Biology
  • Essomakiwakufu → Embryology
  • Essomenzayimu → Enzymology

Zoology[kyusa | edit source]

 • Essomabisolo → Zoology
  • Essomabiwuka ebireetendwadde → Entomology
   • Essomanjuki → Apiology
   • Essomanabbubi → Arachnology
   • Essomabiswerao → Dipterology
   • Essomanswa → Formicology
  • Essomabisonko → Conchology
  • Essomabamuntunsolo → Primatology
  • Essomambwa → Cynology
  • Essomakapa → Felinology
  • Essomalubbira → Herpetology

Botany[kyusa | edit source]

 • Essomabimera → Phytology/Botany
 • Essomamiddo → Agrostology
 • Essomakijjanjabisabimera → Herbology
 • Essomatti → Dendrology

Linguistics[kyusa | edit source]

 • Essomannimi → Linguistics
 • Essomampandiika → Orthography
 • Essomanjatula → Phonology
 • Essomabigambo → Lexicology
 • Essomamakulu → Semantics

Medicine[kyusa | edit source]

 • Essomaddagala → Medicine
  • Essomabinyunyunsi → Parasitology
  • Essomabigemiso → Vaccinology
  • Essomabinyunyunsi → Parasitology
  • Essomakisiriso → Anesthesiology
  • Essomabuyambi → Nursing
  • Essomabikuyege → Acarology
  • Essomalubugumu → Actinibilology
  • Essomakifuukuuko → Allergology
   • Ekifukuuko → allergy
  • Essomabutima → Cardiology
  • Essomansu → Dermatology
  • Essomalira → Audiology
  • Essomabujjanjabikazi → Gynecology
  • Essomabyabbuto → Gastrology
  • Essomabinyunyunynsi → Parasitology
  • Essomandwadde → Pathology
  • Essomabuyambi → Nursing
  • Essomabikemuluzi → Endocrinology
  • Essomansibikondwa → Epidemiology
  • Esomabyana → Fetology
  • Essomabukadde → Gerontology
  • Essomamabujjenyio → Neonatology
  • Essomavayiraasi → Virology
  • Essomamaaso → Ophthalmology
  • Essomanyindo → Rhinology
  • Essomakizaalisa → Tocology
  • Essomaligao → Desmology
  • Essomakibumba → Hepatology
  • Essomabinnyoo → Odontology
  • Essomakookoloo → Oncology
 • Ebirwaza → Diseases

Aerology[kyusa | edit source]

 • Essomannampewo → Aerology
  • Essomabuddeo → Meteorology


Paleontology[kyusa | edit source]

 • Essomabisigalirebyeddennyo → Paleontology
  • Essomabuufubwadda → Ichnology
  • Essomabisigaliramunbyazi → Paleoecology
  • Essomabumereddennyo → Paleophytology
  • Essomabisorebyeddennyo → Paleozoology
  • Essomabulamubwaddannyo → Paleobiology
  • Essomabyeddennyo → Paleoanthropology
  • Essomabeerazeddeeenyo → Paleoclimatology


 • Essomabulimiro → Agrology
 • Essomattakalikuza → Agrobiology
 • Essomansibukoyandwadde → Aetiology
 • Essamaliga → Algology
 • Essomakisajjalaato → Andrology
 • Essomansolomuntu → Anthropology
 • Essomabedda → Archaeology
 • Essomansonamuntu → Archaeozoology
 • Essomankusa → Areology
 • Essomansibukobira → Astrobiology
 • Essomabyazibyasenge → Astrogeology
 • Essomabusango → Autecology
 • Essobbakitiriya → Bacteriology Essomo lya bbakitiiriya: the study of bacteria.
 • Essomabuwangaaliro bwa biramu → Bioecology
  • Essomabutaffaali → Cariology
 • Essomabutonde/Essomabuzimbe → Physics
 • Essomabuziba/Ebyobuziba → Chemistry
 • Essomabyankatika → Bromatology
 • Essomabiseera → limatology
 • Essomabudde → Meteolology
 • Essomabuwanga → Craniology
 • Essomamisango → Criminology
 • Essomatempuwa → Cryology
 • Essomabutaffaali → Cytology
 • Essomabuziffaali → Cytomorphology
 • Essomandwali → Cytopathology
 • Essomyamiti → Dendrochronology
 • Essomabiramazzi → Ecohydrology
 • Essomabusannyalavu → Electrophysiology
 • Essomabyengula → Exobiology
 • Essomabwansolo → Ethology
 • Essomamyakagyansi → Geochronology
 • Essomankulazanzi → Geomorphology
 • Essomagazira → Glaciology
 • Essomamusaayi → Hematology
 • Essomanjuba → Heliology
 • Essomabikankanyanjuba → Helioseismology
 • Essomalunyunyunsi → Helminthology
 • Essomabiku → Heteroptology
 • Essomandogoyi → Hippology
 • Essomabinnwa → Histology
 • Essomandwaddezabinwa → Histopathology
 • Essomamazzi → Hydrology, the study of water
 • Essomabyennyanja → Ichthyology
 • Essomakikirwanyisandwadde → Immunology
 • Essomakitambuzatuntu → Kinesiology
 • Essomaluyengoo → Kymatology
 • Essomabiwojjoloo → Lepidopterology
 • Essomazzimalungio → Limnology
 • Essomanjazio → Lithology
 • Essomabisanjabavuo → Lymphology
 • Essomaluyonsao → Mammalogy
 • Esssomangerio → Methodology
 • Essomabipimoo → Metrology
 • Essomabusirikituo → Microbiology
 • Essomankwataganyabusirikituo → Micrology
 • Essomabufungio → Mycology
 • Essomamifumbio → Myology
 • Essomabikuyegeo → Myrmecology
 • Essomannyanguyirizi za molekyoo → Nanotechnology
 • Essomabikuubaganoo → Nanotribology
 • Essomabireo → Nephology
 • Essomansiggoo → Nephrology
 • Essomabusimuo → Neurology
 • Essomabirwadde bya busimuo → Neuropathology
 • Essomabikolebwabusimuo → Neurophysiology
 • Essomamitenderagyandwaddeo → Nosology
 • Essomagayanyo → Oceanology
 • Essomamagi → Oology
 • Essomabinyonyi → Ornithology
 • Essomabiyanzi → Orthopterology
 • Essomamagumba → Osteology
 • Essomamatumiro → Otolaryngology
 • Essomamatu → Otology
 • Essomamatunnyiro → Otorhinolaryngology
 • Essomabutonde → Physics, Science of Nature

Chemistry[kyusa | edit source]

 • Essomabuziba → Chemistry
 • Akaziba → atom Also Obuziba (atoms) and atomu.
 • Obuziizi → nucleus.
 • Nnyukiriyaasi → nucleus.
 • Obutonniinya → subatomic particles.
  • nampa → neutron
  • obukonta → protons.
 • Essomabuziba or Ebyobuziba → Science of atomic structure, Chemistry
  • Essomakitangamiko → Actinology


  • Essomabupempewo → Aerobiology
 • Essomabutonzi → Divinity
 • Essomalufumpewo → Coniology

Psychology[kyusa | edit source]

 • Essomabirowoozo → Psychology
 • Essomambeera ya birowoozo → Psychobiology
 • Essomandwadde za bwaongo → Psychopathology
 • Essomaddagalalyandwaddezabwongo → Psychopharmacology

Physics[kyusa | edit source]

 • Essomabutonde → Science of Nature, Physics
 • Essomabuzimbe → Physics
 • Empalirizo → Force
 • Okuva motion
 • Ekyabuluzabuziizi(Nuclear fission)
 • Ekyegattisabuziizi(Nuclear fusion)
 • Okufumuuka n'Okutondowala → Evaporation and condensation
 • Obutinniinya → elementary particles.
  • “obusannyalazo” (electrons)
  • “obukwaaki’ (quarks).

The concept "akatinniinya" is formed by blending the words in the phrase "akatoffaalo akatini ennyo:

(viii) Obutunniinya (Alpha and beta particles). The concept "obutunniinya" is formed by blending the words in the phrase "obutundutundu obutini ennyo". Obutunniinya are actually "Obutoffaali"(any kindo of particles.

Don't confuse "obutoffaali"(particles) with the biological "obutaffaali"(cells)

 • Obusannyalazo (Electrons).
 • Okuva (Motion)
 • Omugendo (Continuous motion)
 • Omugendo gw’amasanyalaze (Current, movement of electrons)
 • Omugendo gw’amasoboza (Movement of energy)
 • Omugendo gw’ekitangaala (Light ray)
 • Ekisaganda ky’ekitangaala (Beam of Light)
 • Emisinde (Speed)
 • Emisinde gy’ekitangaala (Speed of light)
 • Eng’enda (Velocity)
 • Okutebentesa/okutebenta (To accelerate ) • Entebenta (Acceleration) • Entelontoka (Momentum) • Okutolontoka (To increase momentum)
 • Amateeka ga Netoni ag’okuva (Newton’s laws of motion)
 • Ekikolwa n’okuva mu mbeera (Action and reaction)
 • Amateeka ga Netoni ag’Okuva (Newton’s laws of Motion ) • Ekitambuzo (mechanics )

From "amasannyalaze" (electricity) , he has formed ,"Obusannyalazo". “Obusannyalazo” (electrons) are responsible for creation of “amasannyalaze” (electricity) due to their “flow” called “omugendo gw’obusannyalazo” (the flow of electrons).

 • Ekisannyalazo → electrical charge.Also called “kyaagi”(a charge)
 • Obusirikitu → all microscopic particles or microscopic organisms
 • Ekitambuzo → mechanics
 • Ekinonoozo → engineering
 • Omunonooza → engineer
 • Ennyanguyirizi → Machine
 • Ekyanguyirizi → machine
 • Essomabiragala → Pharmacology
 • Essoamkalondaw’ebiramu ow’ekiseera → Phenology
 • Essomamaloboozi → Phonology
 • Essomabitundubya biramu → Physiology
 • Essomabirwadde bya bimera → Phytopathology
 • Essomabusangiro bwa bimera → Phytosociology
 • Essomankulunjuba → Planetology
 • Essomankatoni → Planktology
 • Essomabibala → Pomology
 • Essomaddozi → Posology
 • Essomakifulumyakazambi → Proctology
 • Ekikulukusakazambi → Sewage
 • Essomakikulukusakazambi → The study of Sewage
 • Essomandwadde za mawuggwe n’okussa → Pulmonology
 • Essomamigendogyakitangaala → Radiolog
 • Ssekaloopera → reflex
 • Essomasekaloopera → Reflexology
 • Essomakkulukuta → Rheology
 • Essomabitendero → Sedimentology
 • Essomamusisiwazansi → Seismology
 • Essomamwezi → Selenology
 • Ekizaalibwo → Sex
 • Essomakizaalibwo → Sexology
 • Essomandya → Sitiology
 • Essomantabaganyi → Sociology
 • Essomabisonjozo bya muntu → Somatology
 • Essomatulo → Somnology
 • Essomakyekebejjampuku → Speleology
 • Essomabubonero bwa ndwadde → Symptomatically
 • Essomakitondekabikole → Technology
 • Essomakwoki → Thermology
 • Essomabukwataganu → Topology
 • Essomabutwa → Toxicology
 • Essomabiwundu → Traumatology
 • Essomakikuubareza → Tribology
 • Essomasitukamunviiri → Trichology
 • Essomansengeka → Typology
 • Okupuluka → to errupt
 • Essomabipuluko → Vulcanology
 • Essomabulamubugwira → Xenobiology
 • Essomabiti → Xylology
 • Essomabisigalira bya bisolo → Zooarchaeology
 • Essomabirwadde bya nsolo → Zoopathology
 • Essomabirowoozo bya bisolo → Zoopsychology
 • Essomakitamuuluzo → Zymology
 • Entababiramu → Biomes
 • Entababutonde → Ecology
  • Essomansozi → Orology
 • Essomabibuuka → Aeronautics
 • Essomabuzaale → Genetics
  • Essomansozi → Orology

Others[kyusa | edit source]

 • Ensonga z'Entondeka y'Ebikole → Factors of Production
 • Enkulungo y'Ensi → The Planet Earth
 • Essomabwengula → Astronomy

See also[kyusa | edit source]